• Nederlandsk design og kvalitet
  • Energisparende & bærekraftig
  • Enkelt & fleksibelt
  • 5 års garanti
Mer informasjon

Personvernerklæring


Personvernerklæring for in-lite design b.v.

In-lite Design B.V. er et ungt nederlandsk selskap som utvikler, fremstiller og selger trendsettende LED-utebelysning. Vi selger og leverer kun til andre selskaper (B2B). Våre produkter selges via et utvalgt nettverk av agenter, forhandlere og profesjonelle innen landskapsarkitektur, i diverse land i Europa og Nord-Amerika.

Vi anser det som svært viktig å sikre personvernet til de som besøker våre nettsider. Derfor stiller vi de samme kravene til oss selv og våre samarbeidspartnere med hensyn til beskyttelse av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen er ment for besøkende av våre nettsider og kunder som har registrert seg på nettet med hensyn til vårt nyhetsbrev, brosjyre eller garanti for et produkt som er kjøpt hos en av våre forhandlere.

I teksten nedenfor forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler, hva vi gjør med personopplysningene og hva du kan gjøre hvis du har et spørsmål. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen nøye før du besøker nettsidene våre (www.in-lite.no) eller bruker våre tjenester.

1.     Definisjoner 

Denne teksten beskriver og forklarer vilkårene som brukes i denne personvernerklæringen.

Gjeldende personvernlovgivning: Personvernforordningen og tilhørende lover og regelverk om behandling og beskyttelse av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig: Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes

Kunde: Kunde, profesjonell (landskapsarkitekt o.l.) eller forhandler som bruker våre nettsider.

In-lite:    
In-lite Design B.V. 
Nieuw-Lekkerland
Kontoradresse: 
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem 
Nederland 
Registrert ved det nederlandske handelskammeret under nummer 24322561.

Personopplysninger: Hvilke som helst opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person som behandles av In-lite, som beskrevet i artikkel 3 av denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring: Denne personvernerklæringen.

Behandling: Behandling av personopplysninger, med og uten hjelp av elektroniske hjelpemidler som innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, justering eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering via dataoverføring, formidling eller på hvilken som helst annen måte gjort tilgjengelig, tilpassing eller kombinasjon, begrensning, sletting eller tilintetgjørelse.

Databehandler: Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Nettsidebesøkende: Person som besøker nettsidene våre.

Nettside: www.in-lite.no 

 

2.     Virkeområde for personvernerklæringen 

2.1    Denne personvernerklæringen gjelder for hvilket som helst bruk av våre nettsider, inkludert registrering med hensyn til vårt nyhetsbrev, brosjyre, ønskeliste og garantier for produkter kjøpt via en av våre forhandlere. Videre gjelder den behandling av personopplysninger via våre nettsider. In-lite er ansvarlig for denne behandlingen.

2.2    Personvernerklæringen gjelder også for registreringer med hensyn til vår brosjyre eller råd om belysning via nettsidene til tredjeparter. In-lite er behandlingsansvarlig.

2.3    Nettsidene til In-lite inneholder lenker til tredjeparters nettsider, for eksempel hyperlenker, bannere og knapper. In-lite er ikke ansvarlig for disse tredjeparters etterlevelse av personvernlovgivningen. 

 

3.     Personopplysningene vi behandler 

3.1    In-lite behandler følgende personopplysninger om kunder og besøkende av våre nettsider.

3.2    Nettsidebesøkende: 

a.    IP-adresse

Kunder som har registrert seg med hensyn til vårt nyhetsbrev:

a.    IP-adresse
b.    navn og adresse 
c.    kjønn 
d.    e-postadresse

Kunder som har registrert seg med hensyn til vår brosjyre eller ønskeliste og/eller ønsker kontakt med oss:

a.    IP-adresse
b.    navn og adresse
c.    e-postadresse

Kunder som ønsker råd om belysning:

a.    IP-adresse
b.    navn og adresse
c.    telefonnummer
d.    e-postadresse
e.    informasjon om hagen

Kunder som har registrert seg med hensyn til garanti for et produkt:

a.    IP-adresse
b.    e-postadresse
c.    navn og adresse 
d.    telefonnummer
e.    informasjon om kjøp av produktet/produktene, for eksempel produkt, type, kjøpsdato og leveringsdato
f.    betalingsinformasjon (kvittering).

3.3    Disse personopplysningene blir samlet inn når en kunde registrerer seg på våre nettsider eller ber om å motta vår brosjyre, råd om belysning eller nyhetsbrev via våre nettsider eller tredjeparters nettsider, eller når en kunde registrerer seg med hensyn til garanti for et levert produkt eller ønsker kontakt med oss. Alle nettskjemaene er koblet til vårt CRM-system (Perfect View), CMS-database (Drupal) og/eller e-postmarkedsføringssystem (Mailplus).

3.4    In-lite behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

3.5    In-lite behandler dine personopplysninger kun som angitt i denne personvernerklæringen.

4.     Formål og grunnlag for behandling

4.1    In-lite samler inn og behandler dine personopplysninger kun for følgende formål: 

a.    Utstedelse av garanti: Dersom en kunde har registrert seg på nettsidene våre med hensyn til garanti for et produkt levert av en av våre forhandlere, behandler vi kundens personopplysninger for å kunne oppfylle ønsket garanti. Vi behandler kun de personopplysningene som er nødvendig for å gjennomføre slike juridiske garantier og i forhold til våre egne juridiske interesser, spesielt vår forretningsvirksomhet. Disse står nevnt i artikkel 6(1)(b) og (f) av personvernforordningen. 

b.    Kommunikasjon og informasjon: Vi bruker personopplysninger for å kommunisere med kundene våre (inkludert nettprat) om brosjyrer, ønskelister eller nyhetsbrev de har bedt om å motta, klager de har sendt inn, og vedrørende produktgarantier. Behandling av personopplysninger er i disse tilfeller nødvendig for å kunne fullføre avtalen og i forhold til våre egne juridiske interesser, spesielt vår forretningsvirksomhet. (Disse står nevnt i artikkel 6(1)(b) og (f) av personvernforordningen.)

c.    Markedsføringsformål: Vi bruker kundenes personopplysninger for å sende ut nyhetsbrev og/eller spesialtilbud fra In-lite, våre datterselskaper eller nøye utvalgte tredjeparter hvis kundene har registrert eller bedt om det. Vi kontakter kun kunder via e-post for å varsle dem om spesialtilbud, hvis de har gitt samtykke til dette på forhånd, med mindre produktene er sammenlignbare med produkter de har bestilt hos en av våre forhandlere. Du har alltid mulighet til å melde deg av nyhetsbrev, e-poster om spesialtilbud, og så videre. Behandlingen er basert på artikkel 6(1)(a) (samtykke) og (f) (våre egne juridiske interesser) av personvernforordningen.

d.    Kundeservice: Hvis en kunde bruker vår kundeservice, behandler vi kundens personopplysninger for å kunne yte vår service. Behandling er nødvendig med hensyn til våre egne juridiske interesser. (Basert på artikkel 6(1)(b) og (f) av personvernforordningen.)

e.    Jobbsøknad: Hvis du søker etter en jobb hos oss via våre nettsider, behandler vi personopplysninger for å håndtere søknaden din. Behandling er nødvendig med hensyn til våre egne juridiske interesser, spesielt for å tiltrekke nye medarbeidere. (Artikkel 6(1)(f) av personvernforordningen.)

4.2    In-lite vil varsle deg i god tid dersom vi skulle ha til hensikt å bruke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor. 

 

5.     Overføring av personopplysninger til andre/tredjeparter 

5.1    In-lite overfører kun personopplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendig til formål som beskrevet i denne personvernerklæringen. 

5.2    In-lite har kun lov å overføre personopplysninger til følgende tredjeparter og med hensyn til beskrevne formål:

•    ønskelister til mottakere som angitt av kunden
•    forespørsel fra kunden om informasjon og/eller brosjyrer til forhandlere
•    forespørsel fra kunden om råd om belysningsplan til forhandlere og/eller eksterne rådgivere
•    tjenesteleverandører (se artikkel 6)
•    Google Analytics (se artikkel 8)                                                                                •    Hotjar (se artikkel 8)

 

6.     Sikkerhet

6.1    In-lite tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot misbruk, tap eller ulovlig behandling. 

6.2    In-lite lagrer dine personopplysninger på sikre servere i Europa.

 

7.      Oppbevaringsperiode

7.1    Med mindre en lovfestet oppbevaringsperiode gjelder, oppbevarer In-lite ikke personopplysninger om nettsidebesøkende og kunder lenger enn det som kreves til de formål som de behandles for. 

7.2    Personopplysninger kan noen ganger oppbevares lenger hvis det skulle foreligge et krav/juridiske forhold, eller basert på en lovbestemt forskrift. 

7.3    Du kan be In-lite om å slette dine personopplysninger når som helst. Vi etterkommer din forespørsel hvis det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dine personopplysninger for behandling og det ikke er andre grunner som krever lengre oppbevaring (for eksempel lovbestemte oppbevaringsperioder, krav eller juridiske forhold).

 

8.     Informasjonskapsler

8.1    In-lite bruker informasjonskapsler for å sikre at våre nettsider fungerer på riktig måte. Informasjonskapsler er små tekstfiler som settes på din datamaskin. In-lite bruker følgende informasjonskapsler:

a.    Funksjonelle informasjonskapsler: Disse er nødvendig for å sikre at nettsidene fungerer riktig, for eksempel informasjonskapsler som trengs for å opprette en konto. De brukes også for å sende kunder til riktig nettside basert på landet til kundens IP-adresse;

b.    Analytiske informasjonskapsler: Disse er nødvendig for at nettstedet kan analysere hvordan besøkende bruker det slik at In-lite kan forbedre sidene, og dermed tilpasse dem til kundens interesser og preferanser. Disse informasjonskapslene er anonymisert. In-lite bruker Google Analytics og har konfigurert personvernet på en vennlig måte.

c.    Sporingskapsler: Disse brukes til å spore kundens nettbaserte oppførsel til direkte markedsføring.

d.    Hotjar informasjonskapsler: In-lite bruker informasjonskapsler fra Hotjar. Med disse spores besøkende anonymt på nettsidene våre, med sikte på å forbedre funksjonen til nettsidene og brukeropplevelsen til besøkende. Personopplysninger er ikke synlige og lagres ikke. Informasjonskapslene fra Hotjar fjerner seg selv automatisk etter 365 dager.

 

8.2    Vi bruker en popup på vår nettside for å be på forhånd om ditt samtykke til å bruke sporingskapsler. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

8.3    Du kan stille inn din nettleser slik at den avviser informasjonskapsler. Vennligst vær oppmerksom på at enkelte funksjoner og tjenester på våre nettsider i det tilfelle muligens ikke fungerer som de skal.

9.     Sosiale medier-widgets 

9.1    In-lite bruker plugin-moduler til å koble til ulike sosiale medier-plattformer. Nettsidebesøkende kan legge til "likes" og dele dem med andre ved å logge inn på disse kontoene. In-lite har ikke tilgang til slike kontoer og/eller personopplysninger knyttet til disse kontoene.  

 

10.     Hvorfor vi trenger personopplysninger

10.1    Generelt sett er du ikke forpliktet til å gi dine personopplysninger til oss. Vi vil imidlertid ikke kunne gi deg tilgang til våre nettsider og/eller tjenester/produkter, hvis du ikke gir oss visse personopplysninger. Personopplysningene det gjelder er oppført i artikkel 3.

 

11.     Dine rettigheter 

11.1    Du kan når som helst be In-lite om å gi deg tilgang til, endre, legge til, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger. Hvis behandlingen er basert på samtykke, har du alltid rett til å trekke det tilbake. 

11.2    Du kan be In-lite om å sende personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, slik at du kan overføre disse til en annen tjenesteleverandør. Dette gjelder kun hvis behandlingen er automatisert og basert på samtykke eller etter avtale. 

11.3    Du har til enhver tid rett til å sende en innvending mot behandling av dine personopplysninger basert på våre juridiske interesser, på grunn av bestemte grunner knyttet til situasjonen din. Vi vil alltid etterkomme eventuelle innvendinger fra deg som gjelder behandling til markedsføringsformål. Vi vil alltid etterkomme dine innvendinger mot behandling til andre formål, med mindre behandling er nødvendig på grunn av rettsaker, eller hvis det skulle være andre overbevisende juridiske forhold for behandling som overstiger dine interesser, rettigheter eller friheter. 

11.4    Hvis du ønsker å utøve rettighetene som er angitt ovenfor, kan du ta kontakt med In-lites kundeservice:

adresse:
In-lite Design B.V.
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem

e-postadresse: info@in-lite.nl

telefonnummer: +31 (0)184 688 760 

11.5    In-lite vil informere deg om sitt svar på din forespørsel så snart som mulig, men i hvert fall innen en måned etter at vi har mottatt forespørselen. Hvis din forespørsel er kompleks, informerer In-lite deg innen en måned etter at den ble mottatt, om at svarfristen blir utvidet med to ekstra måneder.

11.6    In-lite kan avslå din forespørsel eller kreve et rimelig beløp, hvis din forespørsel viser seg å være åpenbart ubegrunnet eller urimelig på grunn av gjentagelse.

 

12.     Datatilsyn i Nederland 

12.1    Du har alltid rett til å sende inn en klage til det nederlandske datatilsynet "Autoriteit Persoonsgegevens". Vi setter selvsagt pris på om du først informerer oss om klagen din.
 
12.2  Kontaktdetaljer til det nederlandske datatilsynet:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
+31 (0)88 - 1805 250.

 

13.      Automatisert beslutningstaking/profilering 

13.1    Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking eller profilering. 

 

14.     Diverse

14.1    In-lite forbeholder seg retten til å slette dine personopplysninger til enhver tid uten å opplyse om det på forhånd. In-lite vil ikke måtte betale for slik sletting.

14.2    In-lite forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen regelmessig. Det er ditt ansvar å lese personvernerklæringen regelmessig. Denne personvernerklæringen ble sist endre i mai 2018.